۱۶

۱۱ بهمن ۱۳۸۹
بخوان در گوشش،
آسمان را، اوج را، 
بگذار جان بگیرد،
امید.
آن‌وقت،
رهایش کن
تا بی‌اعتنا به یخبندان ِ فصلی سرد
پرواز کند.
آزاد.

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر