۱۵

۲۹ دی ۱۳۸۹
روزی،
جای خالیم را حس خواهی کرد؛
روزی که
تنها
کفش‌های خالیم مانده باشد.
نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر