۱۱

۱ دی ۱۳۸۹
چشمانت را
از دریایی که حصار دارد
برگیر؛
با تمام زیباییش.
نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر