۵۳

۱۶ فروردین ۱۳۹۱

 

تو!
خیال پرواز داشته باش،
آسمان را
نشانه بگیر،
آن‌وقت
دستانم را
شاخه‌ی امنی می‌کنم
برای پریدنت.

 

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر