۴۸

۱۸ بهمن ۱۳۹۰

چراغی به راه، بیاویزیم

باشد که راهِ شب‌گردِ خسته‌ای را

روشن کند.

نویسنده: یک نظر

یک نظر در ۴۸

  • مارگارت تاچر می‌گه:

    چراغ نخواستیم…سنگمون نزنند..

    [پاسخ]

  • اضافه کردن نظر