۴۵

۲۶ دی ۱۳۹۰

 

از شلوغی و پیچیدگی‌های جاده زندگی

نباید هراسید

همیشه راهی هست که ما را به مقصد برساند.

 

اضافه کردن نظر