۴۴

۱۹ دی ۱۳۹۰

چه ناگاه

از کمین ِ بی‌خبری

خواهی آمد

و فرصتِ مانده‌ی راه را

خواهی گرفت.

مرگ…

 

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر