۴۲

۱۰ دی ۱۳۹۰

اینجا،‏
نزد توست
همه‌ی آنچه که
پایان خواهد داد
به آوارگی‌ای بی‌پایان.‏
کافیست نگاهت را بچرخانی،
پیدایش می‌کنی.‏

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر