۴۰

۲۹ آذر ۱۳۹۰

 

همیشه
خود حصارها
انگشتشان را به سمتی نشانه گرفته‌اند،
آزادی
پرواز.

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر