۳۹

۱۴ آبان ۱۳۹۰

تاریخ نتوانست

ارمغان‌آور آزادی باشد…

یک نظر در ۳۹

  • سوسمارالدوله می‌گه:

    چقدر ناامید!!
    دیشب داشتم بخشی از شاهنامه رو برای دختر کوچکی میخواندم..نوشته بود از آبتین پیشگو خواستند تا خواب ضحاک را تعبیر کند و او گفت که پسری زاده خواهد شد از نسل جمشید و سلطنت ضحاک را بهم خواهد ریخت…

    [پاسخ]

  • اضافه کردن نظر