۳۷

۲۳ مهر ۱۳۹۰

قدر پرواز را
کسی می‌داند
که آسمان را
تنها،
از روزنی روشن
دیده باشد.

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر