۳۲

۱۸ مرداد ۱۳۹۰

 

انبوه هم که باشی
صف کشیدن
پشت حصار
چاره‌ات نخواهد شد.
حصار را
باید پرید.
شکست.

 

نویسنده: بدون نظر

اضافه کردن نظر