۲۶

۷ خرداد ۱۳۹۰

کاوه گلستان:

من می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیندازد. می‌توانی نگاه نکنی، می‌توانی خاموش کنی، می‌توانی هویت خودرا پنهان کنی، مثل قاتل‌ها، اما نمی‌توانی جلوی حقیقت را بگیری، هیچ کس نمی‌تواند.

۳ نظر در ۲۶

 • دختر ایران می‌گه:

  واقعا زیباست

  [پاسخ]

 • shahtooti می‌گه:

  کجاش زیباست / بدبختی رو نمیبی ؟

  [پاسخ]

 • سوسمارالدوله می‌گه:

  … و آزادی
  این درفش پاره پاره از جور ستمگران
  هنوز در اوج اهتزاز است
  چون تندر و برق
  در برابر باد

  [پاسخ]

 • اضافه کردن نظر