بایگانی لـ اسفند, ۱۳۹۰

۵۱

۹ اسفند ۱۳۹۰

بیا تا گندم ِ یک خوشه باشیم…

نویسنده: ۴ نظر

۵۰

۲ اسفند ۱۳۹۰

اینجا که نشسته ام،

رنگ می بازم

از تماشای عبور هر روزه ات

و دستانم که کوتاه است

برای رسیدن

و حسرتی که زرد، باقی می ماند.

نویسنده: ۸ نظر

۴۹

۲۵ بهمن ۱۳۹۰

۴۸

۱۸ بهمن ۱۳۹۰

چراغی به راه، بیاویزیم

باشد که راهِ شب‌گردِ خسته‌ای را

روشن کند.

نویسنده: یک نظر