بایگانی لـ شهریور, ۱۳۹۰

۳۶

۲۴ شهریور ۱۳۹۰

تو در اوج نیستی
وقتی نگاه به پایین‌دست
باعث سقوط ات می‌شود…