بایگانی لـ شهریور, ۱۳۹۰

۳۵

۲ شهریور ۱۳۹۰

 

 

در خانه‌ را دو قفله کرده‌ام.

یک کلید برای من، یک کلید هم برای‌ تو

تا هردو با هم، نیاییم این در باز نمی‌شود.

نویسنده: ۳ نظر

۳۴

۲۶ مرداد ۱۳۹۰و میبیند صدایی نیست
نور آشنایی نیست
حتی از نگاه مرده ای هم ردپایی نیست.

 

م.امید

نویسنده: یک نظر

۳۳

۲۵ مرداد ۱۳۹۰

 

این راه،
که هرلحظه
به موجی تاب می خورد
وبه طوفانی
می لرزد،
آب دیده‌ات می کند،
سخت.
قدمهایت را، بی‌هراس
استوارتر بردار.
طبیعت دریا
همین است.

نویسنده: یک نظر

۳۲

۱۸ مرداد ۱۳۹۰

 

انبوه هم که باشی
صف کشیدن
پشت حصار
چاره‌ات نخواهد شد.
حصار را
باید پرید.
شکست.

 

نویسنده: بدون نظر