بایگانی لـ مرداد, ۱۳۹۰

۳۱

۴ مرداد ۱۳۹۰
انگار

انگار روح آبی آب است

انگار هم بیدار هم خواب است

انگار غم در کسوت شادیست

انگار تصویر خدا در بهترین قاب است

شعر:م.امید
نویسنده: بدون نظر

۳۰

۲۸ تیر ۱۳۹۰

 

 

شهاب

گر هر ستاره ماه شود

باز شب

شب است

شعر از م.امید
نویسنده: بدون نظر

۲۹

۲۳ تیر ۱۳۹۰

راه

پا به پای تو

تا تجرد،تا رها رفتم

 

نویسنده: ۲ نظر

۲۸

۲۱ تیر ۱۳۹۰

شتاب مکن برای آن‌سوتر رفتن.
روزی،
وارد این مسیر خواهی شد
و
این اشتیاق کودکانه
چندی بعد،
روی خط دانایی،
تنها
درد را یدک خواهد کشید.

نویسنده: بدون نظر