بایگانی لـ اردیبهشت, ۱۳۹۰

۲۲

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰


دیگر حتی نیمکت خالی مانده‌ی خاطراتمان هم به ماندن ترغیبم نمی کند. 
چراغ رابطه که جای خود، چراغ خاطره را هم خاموش کرده‌ام.
نویسنده: بدون نظر