بایگانی لـ خرداد, ۱۳۹۰

۲۷

۹ خرداد ۱۳۹۰

 

بار ِگام های معلق آدم ها،

کمر ِخستگی را،خم می کند.

۲۶

۷ خرداد ۱۳۹۰

کاوه گلستان:

من می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیندازد. می‌توانی نگاه نکنی، می‌توانی خاموش کنی، می‌توانی هویت خودرا پنهان کنی، مثل قاتل‌ها، اما نمی‌توانی جلوی حقیقت را بگیری، هیچ کس نمی‌تواند.

۲۵

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

 

به ابهت سایه ها

سرباز، فراری نمی شود.

۲۴

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

عاقبت،
آن که ظلم را
بر گرده‌ی فرودستان خود می‌کوباند
بر قامت خمیده‌ی‌شان،
تشییع خواهد شد.
نویسنده: ۲ نظر

۲۳

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

آینه ی شکسته هم که باشی
هنوز ، زیبایی ها در تو پیداست.

نویسنده: ۵ نظر