بایگانی لـ اردیبهشت, ۱۳۹۰

۲۱

۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
اشتباه نکن،
اینجا قانون الاکلنگ نیست؛
آن که پایین نشسته است به خیال قدرت،
بالا نشینانِ قله اندیش را
نمی‌شناسد.
اینجا، آزادی است که بالاتر می‌نشیند،
سبکبار.


نویسنده: بدون نظر

۲۰

۲۳ فروردین ۱۳۹۰

فکر کردن به کسانی که در ظاهر قفل گشا هستند
بیهوده است…

عکس از +