بایگانی لـ اسفند, ۱۳۸۹

۱۸

۱ اسفند ۱۳۸۹

حصار بکشید؛
ریشه‌هایمان عمیق‌تر می‌شوند.

۱۷

۱۸ بهمن ۱۳۸۹
پرده‌ی “روز” می‌کشم
به شب‌های خلوتِ بی‌آدمی
که سردند، یخ
و
گرم می‌شوم از خیال خورشید
….
و
هرشب
تکرار می‌کنم
این دروغ ِ شیرین ِ روشن را.
نویسنده: ۲ نظر