بایگانی لـ بهمن, ۱۳۸۹

۱۶

۱۱ بهمن ۱۳۸۹
بخوان در گوشش،
آسمان را، اوج را، 
بگذار جان بگیرد،
امید.
آن‌وقت،
رهایش کن
تا بی‌اعتنا به یخبندان ِ فصلی سرد
پرواز کند.
آزاد.

نویسنده: بدون نظر

۱۵

۲۹ دی ۱۳۸۹
روزی،
جای خالیم را حس خواهی کرد؛
روزی که
تنها
کفش‌های خالیم مانده باشد.
نویسنده: بدون نظر

۱۴

۲۴ دی ۱۳۸۹
درست
در لحظه‌ی سقوط،
فرصت پرواز هم هست.
انتخاب با توست.
نویسنده: ۳ نظر