بایگانی لـ آبان, ۱۳۸۹

۱

۱۷ آبان ۱۳۸۹

در این دیار ویرانه
برای دیدن آسمان آبی
باید پنجره‌ها را بست

عکس از بهار / فلیکر