بایگانی وبلاگ

۴۱

۳ دی ۱۳۹۰

 

باید ماهیگیرِ ماهری باشی

تا سهم خود را از زندگی

صید کنی.

 

۳۵

۲ شهریور ۱۳۹۰

 

 

در خانه‌ را دو قفله کرده‌ام.

یک کلید برای من، یک کلید هم برای‌ تو

تا هردو با هم، نیاییم این در باز نمی‌شود.

نویسنده: ۳ نظر

۲۷

۹ خرداد ۱۳۹۰

 

بار ِگام های معلق آدم ها،

کمر ِخستگی را،خم می کند.

۲۵

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

 

به ابهت سایه ها

سرباز، فراری نمی شود.

۲۳

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰

آینه ی شکسته هم که باشی
هنوز ، زیبایی ها در تو پیداست.

نویسنده: ۵ نظر