۵۵

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

نترس ماهیِ کوچکِ غمگین؛

فقط کافی است یک خیز برداری

تا از تُنگِ تَنگ رها شوی.

دریا در نزدیکی تو ست.

نویسنده: یک نظر

۵۴

۲۶ فروردین ۱۳۹۱

 

ایستاده‌اند به تماشا

خم‌شدن‌ام را

در قاب لحظه‌ها

نویسنده: ۴ نظر

۵۱

۹ اسفند ۱۳۹۰

بیا تا گندم ِ یک خوشه باشیم…

نویسنده: ۴ نظر

۴۸

۱۸ بهمن ۱۳۹۰

چراغی به راه، بیاویزیم

باشد که راهِ شب‌گردِ خسته‌ای را

روشن کند.

نویسنده: یک نظر

۴۵

۲۶ دی ۱۳۹۰

 

از شلوغی و پیچیدگی‌های جاده زندگی

نباید هراسید

همیشه راهی هست که ما را به مقصد برساند.