بایگانی وبلاگ

۴۰

۲۹ آذر ۱۳۹۰

 

همیشه
خود حصارها
انگشتشان را به سمتی نشانه گرفته‌اند،
آزادی
پرواز.

نویسنده: بدون نظر

۳۷

۲۳ مهر ۱۳۹۰

قدر پرواز را
کسی می‌داند
که آسمان را
تنها،
از روزنی روشن
دیده باشد.

نویسنده: بدون نظر

۳۳

۲۵ مرداد ۱۳۹۰

 

این راه،
که هرلحظه
به موجی تاب می خورد
وبه طوفانی
می لرزد،
آب دیده‌ات می کند،
سخت.
قدمهایت را، بی‌هراس
استوارتر بردار.
طبیعت دریا
همین است.

نویسنده: یک نظر

۳۲

۱۸ مرداد ۱۳۹۰

 

انبوه هم که باشی
صف کشیدن
پشت حصار
چاره‌ات نخواهد شد.
حصار را
باید پرید.
شکست.

 

نویسنده: بدون نظر

۲۸

۲۱ تیر ۱۳۹۰

شتاب مکن برای آن‌سوتر رفتن.
روزی،
وارد این مسیر خواهی شد
و
این اشتیاق کودکانه
چندی بعد،
روی خط دانایی،
تنها
درد را یدک خواهد کشید.

نویسنده: بدون نظر