۵۲

۲۵ اسفند ۱۳۹۰

حس اون کودک تنها
که هر کاری کرد
نتونست ماهی عیدش رو نجات بده

خسته شد
و رفت…

۴۹

۲۵ بهمن ۱۳۹۰

۴۶

۴ بهمن ۱۳۹۰

 

عکس از : +
متن از وبلاگ من و سایه ام

۴۳

۱۳ دی ۱۳۹۰

طفل بودم، دزدکی پیر و علیل‌ام ساختند

آن‌چه گردون می‌کند با ما، نهانی می‌کند

 

شعر: شهریار
عکس از حسین زارع

۳۹

۱۴ آبان ۱۳۹۰

تاریخ نتوانست

ارمغان‌آور آزادی باشد…